Dolce - Glasbena šola info@glasbenasola.si, tel: 051 411 312

Pevski zbori

Program za pevske zbore in zborovsko petje je nastal na podlagi izkušenj naših dveh učiteljic, ki se zavedata potreb zborov in izzivov, s katerimi se večina zborov srečuje. S posebnim programom, ki zajema vsa področja pevskega zbora od dirigenta do posameznega pevca, bomo vašemu zboru in njegovi celotni ekipi pomagali do boljšega izkoristka potenciala, ki ga premorete, in s tem omogočili tako vam kot tudi vašim poslušalcem še boljšo glasbeno doživetje.
 
 

Način dela

 
Delo s pevskimi zbori poteka odvisno od potreb posameznega zbora in je večinoma razdeljeno na posamezna področja (spodaj). Pomagamo posameznikom (dirigentom, zborovodjem in pevcem), pevskim sekcijam in celotnemu zboru. Skupaj z naročnikom se pred začetkom dela dogovorimo o posameznih področjih učenja in pomoči, pri čemer stremimo k sestavi programa, ki bo omogočil optimalni napredek v čim krajšem času.
 
 

Program, ki je namenjen vsem članom zbora

 
 

Dirigentom pomagamo pri:

 

 • korekciji dirigentske tehnike (videosnemanje vaj),
 • oblikovanju dirigentske tehnike v celoti,
 • oblikovanju dirigentske tehnike za posamezno glasbeno delo,
 • tem, kako se lotiti novega glasbenega dela,
 • izbiri programa, ki bo optimalen za zmožnosti posameznega zbora,
 • maksimalnem izkoristku posamezne vaje.
 
 

Zborovodjem pomagamo:

 
 • pritegniti pevce k čim bolj doživetemu muziciranju,
 • pripraviti pevce k medsebojnemu pozornemu poslušanju in s tem h kakovostnejši izvedbi del,
 • razreševati posameznikove specifične vokalnotehnične izzive v določenem delu,
 • omogočati pozameznikovo uporabo svojega vokalnotehničnega (pred)znanja,
 • utrditi že naučeno glasbeno delo,
 • najti pravo ravnotežje med predhodno pripravljenostjo zbora in muziciranjem na odru,
 • pri maksimalnem izkoristku posamezne vaje.
 
 

Pevskim sekcijam in posameznikom pomagamo pri:

 
 • pri osnovnem glasbenem opismenjevanju ‒ pomembno za hitrejše učenje novih glasbenih del,
 • pri nadgranji glasbenega posluha,
 • samostojnem reševanju specifičnih vokalnotehničnih izzivov,
 • združevanju veselja do petja s kakovostno izvedbo posameznega dela,
 • poenotenju glasbene predstave o določenem delu,
 • maksimalnem izkoristku posamezne vaje.
 
 
 

Kako začeti

 
Če bi radi, da vaš zbor doseže višjo raven in posamezni pevci nadgradijo svojo pevsko tehniko, se nam javite na info@glasbenasola.si, na telefon 051/411 312 ali
 
Naredite korak naprej, in izkoristite brezplačno uro za hitrejši napredek!
 

V čim krajšem roku se vam bomo javili in dogovorili se bomo za prvo srečanje.
 
 
 

Vam in vašemu pevskemu zboru želimo veliko glasbenih uspehov. Verjamemo, da lahko pomagamo pri doseganju glasbenih ciljev vašega pevskega zbora.

© Glasbena šola Dolce, 2014